Dry needling

Dry Needling is een verdieping binnen de fysiotherapie en richt zich op de behandeling van pijnklachten in het houdings- en bewegingsapparaat die ontstaan vanuit de spieren. Binnen ons Centrum zijn Erik Ettema, Roeland Hoogendoorn, Kim van der Pijl, Annelieke Konings, Romy van der Hoorn  en Auke Iwema gespecialiseerd in de behandeltechniek.

Dry Needling richt zich op de myofasciale triggerpoints. Dit zijn pijnlijke verhardingen in de spieren die, naast lokale drukpijn, ook vaak een door de patiënt herkenbare pijn op afstand kunnen veroorzaken.  Door met een dunne naald gericht in deze triggerpoints te prikken treedt een snelle pijnvermindering en ontspanning op in de spier.

Dry Needling is NIET te vergelijken met acupunctuur. Bij acupunctuur worden meestal meerdere naalden in het lichaam geprikt, die daar enige tijd in blijven zitten. Bij Dry Needling wordt slechts één naald gebruikt, waarmee kortdurend de triggerpoints in de spier worden behandeld.  Het is dus geen behandeling van de energiebanen zoals bij de acupunctuur maar een behandeling van de spieren van het lichaam.

Onderzoek

Binnen de behandeling inventariseert de fysiotherapeut eerst de klachten door een gesprek en probeert de klachten middels het onderzoek te analyseren. De spieren die bij de klachten betrokken zijn worden onderzocht op myofasciale triggerpoints. Deze triggerpoints kunnen zich uiten als:

  • Pijn ter plekke in een spier met of zonder uitstraling
  • Bewegingsbeperkingen en /of stijfheid
  • Verminderde kracht in de spier
  • Pijnklachten en pijnontwijkend gedrag
  • Reacties zoals zweten, duizeligheid, licht in het hoofd, wazig zien, rillerig zijn of koude handen

Behandeling

De behandeling met Dry Needling is gericht op het deactiveren van de spierverhardingen door in de triggerpoints te prikken. Hierdoor treedt een snelle vermindering van de pijn op en ontspanning van de spier. Het hele pijngebied wordt daardoor vaak ook beter toegankelijk voor manuele therapie en de oefeningen zijn dan ook makkelijker uit te voeren.  Soms zijn er meerdere spieren betrokken bij het probleem en worden deze ook behandeld. Zeker bij langer bestaande klachten is dit het geval; de klachten breiden zich dan ook meestal uit in een groter gebied.

Het inbrengen van het naaldje op zich voelt u niet. Als het triggerpoint wordt aangeprikt kan de spier kort even aanspannen en een kortdurend kramp gevoel geven, hetgeen gepaard kan gaan met lokale pijn en soms ook pijn op afstand. Kort daarna ontspant de spier zich meestal direct en trekt de pijn weg.  Soms treden reacties op van het zenuwstelsel zoals zweten, een naar gevoel of vermoeidheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Dry Needling of een afspraak maken? Neem dan contact op met ons Centrum.

Contact

Deze behandeling kan helpen bij de volgende klachten: