ProMove fysiotherapie

Onze werkwijze

Meer informatie over uw behandeltraject

Direct Toegankelijke Fysiotherapie

Sinds 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk zonder dat een verwijsbriefje van de huisarts nodig is. Dit wordt ook wel DTF genoemd.  Hierdoor is de drempel om de fysiotherapeut te bezoeken verlaagd.

Bij een bezoek middels DTF zal de behandeling gestart worden met de zogenoemde screening. Het doel van de screening is het inventariseren van de klacht waarbij er gekeken wordt of de klacht past bij het werkgebied van de fysiotherapeut. Heeft u wel een verwijzing van de huisarts of specialist dan start de behandeling met de anamnese.

Screening

In ons centrum bestaat de screening uit de volgende onderdelen:

 • Inventariseren algemene gezondheid
 • Inventariseren klacht
 • Bepalen of er indicatie bestaat voor verder fysiotherapeutisch onderzoek
 • Uitleg en advies

Indien er een indicatie is voor de vervolganalyse en daaropvolgend  onderzoek dan wordt dit meestal direct na de screening gedaan. In sommige gevallen, met name als de klacht daartoe aanleiding geeft, wordt u voor nader onderzoek verwezen naar een gespecialiseerde collega.

Heeft u een klacht die niet in het werkgebied van de fysiotherapeut valt, dan krijgt u advies over wat dan wel te doen. Veelal zal dan geadviseerd worden het probleem voor te leggen aan de huisarts.

Anamnese:

De anamnese is een uitgebreid vraaggesprek over uw klachten. In dit gesprek zal de fysiotherapeut onder andere vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doen toe- of afnemen. Door het stellen van deze vragen krijgt de fysiotherapeut een steeds beter beeld van uw klachten. Daarnaast probeert de fysiotherapeut een steeds beter beeld te krijgen welke onderzoeken zinvol zijn om uit te voeren.

Onderzoek:

Na de anamnese volgt een lichamelijk onderzoek. De fysiotherapeut zal hierbij de regio van de klachten en de regio rondom de klachten beoordelen en, met specifieke testen, de gewrichten, spieren, banden, pezen en zenuwen onderzoeken. Op grond van de gegevens uit de anamnese en het onderzoek kan een fysiotherapeutische diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de fysiotherapeut beslissen of behandeling zinvol is en waaruit de behandeling zal bestaan.

Behandeling:

De specifieke inhoud van de behandeling is mede afhankelijk van de fysiotherapeut en zijn of haar bijbehorende specialisatie. Naast algemene fysiotherapie hebben de meeste van onze fysiotherapeuten zich gespecialiseerd in bijvoorbeeld manuele therapie, sportfysiotherapie, oedeemfysiotherapie, kaakfysiotherapie. Het complete aanbod van onze fysiotherapeutische zorg kunt u hier vinden.

Over het algemeen komen onderstaande punten voor in elke behandeling.

 • Informeren / adviseren
  Het begint met advies over hoe om te gaan met uw gezondheidsprobleem. Bijvoorbeeld welke bewegingen niet gemaakt mogen worden of welke activiteiten juist prettig zijn om uit te voeren om het herstel te bevorderen.
 • Begeleiden
  De fysiotherapeut kunt u ook begeleiden tijdens sporten of bewegen. Dit kan zijn om klachten te verhelpen, maar ook om te voorkomen dat er klachten ontstaan of verergeren.
 • Behandelen
  Een behandeling kan bestaan uit ‘hands on’ handelingen, zoals massage, fricties en mobilisaties. Deze technieken worden gebruikt om voorwaarden te scheppen om weer prettig bewegingen uit te kunnen voeren. Daarnaast is ‘hands off’ behandelen, zoals oefentherapie, van steeds meer waarde om te zorgen dat uw lichaam de nieuwe manier van bewegen overneemt. Ook helpt het om zelf controle te houden over uw bewegingsklachten

Fysiotherapie


Heb je vragen?

Zijn er vragen die je niet op de website kan vinden? Klik dan hier en neem contact met ons op!

Neem direct contact op