Discusklachten van de kaak

symptomen en behandeling.

Klachten bij de kaak kunnen veroorzaakt worden door problemen met de discus, een schijfvormige kraakbeenstructuur, die zich in het kaakgewricht  tussen de kaakkop en de kaakkom bevindt. De discus fungeert als een schokdemper en een geleider tussen de twee kaakgewrichten en zorgt ervoor dat de kaken soepel kunnen bewegen. 

Oorzaak en ontstaanswijze:

Door het overmatig belasten van de kaak kunnen er veel kracht op de discus in het kaakgewricht ontstaan met overbelasting en irritatie tot gevolg.  Door deze irritatie kan de discus zijn normale functie niet goed meer uitvoeren waardoor ook het kaakgewricht minder goed functioneert met pijnklachten en bewegingsklachten van de kaak als gevolg.

Verschillende fasen:

Er zijn verschillende fasen van discus klachten bij de kaak, variërend van milde tot ernstige symptomen. De eerste fase is de dislocatie fase, waarbij de discus tijdelijk uit zijn positie wordt verplaatst en een klikkend geluid veroorzaakt. De tweede fase is de reductiefase, waarbij de discus terugkeert naar zijn normale positie, maar nog steeds klikken en pijn veroorzaakt. De derde fase is de niet-reductiefase, waarbij de discus permanent uit zijn positie is en  pijn en beperkingen van de kaakbeweging veroorzaakt.

Klachten en verschijnselen, symptomen:

De symptomen van discus klachten bij de kaak variëren afhankelijk van de fase van de aandoening. De meest voorkomende symptomen zijn:

  • Pijn in de kaak
  • Met soms  uitstralende pijn naar het oor, de nek of het hoofd.
  • Klikken of knappen bij het openen en sluiten van de mond
  • Beperkte kaakbeweging

Behandeling en herstel:

De behandeling bij de fysiotherapeut wordt altijd per individu bekeken. Bij elke patiënt spelen er namelijk andere factoren mee. Ook bij mensen met migraine verschilt de aanpak van persoon tot persoon.

Bij een bezoek aan de fysiotherapeut wordt eerst, middels een intakegesprek, de klacht in kaart gebracht. Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt welke factoren er allemaal een rol spelen. Daarna volgt lichamelijk onderzoek, waarna de klacht verder bekeken / onderzocht wordt. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en zal de therapeut uitleg geven over de klacht, prognose en factoren die van invloed zijn.

Fysiotherapie is een effectieve behandeling voor discusklachten van de kaak. De behandeling  kan bestaan uit:

  • Oefeningen die zijn ontworpen om de spieren rond het kaakgewricht te versterken en te ontspannen.
  • Manuele technieken die worden gebruikt om de discus terug te plaatsen in zijn normale positie en de kaakbeweging te verbeteren.
  • Manuele technieken om de kaak weer goed te laten bewegen
  • Ontspannen van de spieren rondom de kaak middels Dry needling / massage.

Andere behandelingsopties zijn onder meer medicijnen, zoals pijnstillers en ontstekingsremmers, en kaak gewrichtsinjecties. In sommige gevallen kan een operatie nodig zijn om de discus terug te plaatsen.

Vragen?

Bij kaakklachten is het vaak goed om een fysiotherapeut ernaar te laten kijken. Maak een afspraak, zodat we u kunnen behandelen.

Contact

De volgende therapieën kunnen u helpen: