Pronator Teres syndroom

Pronator Teres Syndroom: Oorzaken, Symptomen en Behandeling

Het pronator teres syndroom is een aandoening die wordt veroorzaakt door compressie of irritatie van de mediane onderarm zenuw (nervus medianus) in de onderarm. Dit kan leiden tot pijn, spierzwakte en gevoelloosheid / tintelingen in de onderarm en hand. 

Oorzaak en ontstaanswijze:

De onderarm bestaat uit het spaakbeen en de ellepijp. Daarnaast zijn er veel spieren die de onderarm laten bewegen en de Pronator Teres spier is een van deze spieren. Er lopen ook zenuwen door de armen heen. De mediane zenuw is een van deze zenuwen en loopt vanuit de nek richting de arm en passeert hierbij diverse spieren, gewrichten en banden. Deze mediane zenuw passeert ook de Pronator Teres spier en wanneer deze spier overmatige spierspanning bevat  kan de mediane zenuw geïrriteerd raken. Dit kan leiden tot de ontwikkeling van het zogenoemde  pronator teres syndroom.

Klachten en verschijnselen, symptomen:

De functie van de zenuwen is het doorgeven van signalen. Dit kan zijn vanuit de hersenen naar het lichaam zoals spieren of gewrichten maar ook vanuit het lichaam naar de hersenen toe. Hierbij kan je denken aan het gevoel van de huid en het gevoel van warm en koud.  Als een zenuw zijn functie niet goed kan uitvoeren kan dit klachten geven. De klachten van het Pronator Teres syndroom kunnen variëren van milde pijn tot gevoelloosheid en spierzwakte in de hand en vingers. Andere symptomen zijn onder meer een tintelend gevoel in de vingers, een brandend gevoel in de onderarm en verlies van grijpkracht.

Behandeling en herstel:

De behandeling bij de fysiotherapeut wordt altijd per individu bekeken. Bij elke patiënt spelen er namelijk andere factoren mee. Ook bij het pronator teres syndroom verschilt de aanpak van persoon tot persoon.

Bij een bezoek aan de fysiotherapeut wordt eerst, middels een intakegesprek, de klacht in kaart gebracht. Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt welke factoren er allemaal een rol spelen. Daarna volgt lichamelijk onderzoek, waarna de klacht verder bekeken / onderzocht wordt. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en zal de therapeut uitleg geven over de klacht, prognose en factoren die van invloed zijn.

Fysiotherapie kan een effectieve behandeling zijn voor het pronator teres syndroom, vooral in de eerste fase. De fysiotherapeut kan oefeningen voorschrijven om de spieren in de onderarm te rekken of te versterken met als doel de bloedcirculatie te verbeteren. Bovendien kan de fysiotherapeut technieken doornemen om de druk op de mediane zenuw te verminderen en de pijn te verlichten. Ook zijn er specifieke rektechnieken om de zenuwen te oefenen.

Andere behandelingen:

Andere behandelingsopties kunnen zijn het nemen van pijnstillers en het gebruik van een spalk om de onderarm te ondersteunen. In ernstige gevallen kan een consult met een specialist overwogen worden.

Het herstel van het pronator teres syndroom hangt af van de ernst van de aandoening en de behandeling die wordt gevolgd. Over het algemeen kan een mild tot matig voorkomen van het pronator teres syndroom worden behandeld met fysiotherapie. Deze behandelingen kunnen helpen om de geïrriteerde zenuw weer rustig te krijgen waardoor de pijn en andere symptomen afnemen.

Als fysiotherapie niet effectief is, kan een consult met een specialist overwogen worden. Een van de behandelopties is een operatie om de druk op de mediane zenuw te verminderen. De hersteltijd na een operatie varieert, maar de meeste patiënten kunnen na enkele weken tot enkele maanden weer normaal functioneren. Het kan echter tot een jaar duren voordat de zenuw volledig hersteld is.

Het is belangrijk om te onthouden dat het herstel van Pronator Teres Syndroom een proces is en dat het tijd kan kosten om volledig te herstellen. Het is ook belangrijk om de aanbevolen behandelingen te volgen en regelmatig contact te houden met de arts en fysiotherapeut om het herstelproces te monitoren en eventuele problemen tijdig aan te pakken.

Neem contact op!

De klachten van het Pronator Teres-syndrooml van de elleboog zijn vaak goed te verlichten met fysiotherapie.

Contact

De volgende therapieën kunnen u helpen: