Huisregels

Algemeen:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot het centrum te ontzeggen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let  dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in het centrum of daarbuiten.
  Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen op de daarvoor bestemde plaats als u de wachtruimte verlaat.
  Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.

Groepslessen (FysioSport, Pilates, Wandelen, etc) :

 • Trainingen vinden in principe plaats in een groep. Plaatsing in overleg.
 • Indien gewenst is maatwerk mogelijk: Personal Training
 • Proefles: u kunt altijd vrijblijvend eenmalig meetrainen in een sportgroep
 • Registratie en inschrijving werkt middels het systeem van Pay n Plan.
  U kunt voor dit systeem een app downloaden op uw telefoon of tablet.
 • Er bestaat ook een webversie, waarop u een account kunt aanmaken en zich aanmelden voor een van onze groepen (https://app.paynplan.nl/)
 • Een uitgebreidere uitleg over de app Pay n Plan vindt u hier
 • In dit systeem koopt u een product (abonnement of rittenkaart) voor uw sport. Het systeem houdt dan automatisch bij hoe vaak u geweest bent en/of het abonnement verlengd dient te worden.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te melden per app van pay n plan.
 • Bellen kan ook, dan doet een van onze administratieve krachten dit voor u.
 • Een rittenkaart heeft een langere geldigheidsduur dan het aantal ritten, zodat u altijd de mogelijkheid heeft om uw ritten te gebruiken bij onverwachte afwezigheid.
 • Bij overschrijding van de geldigheidsduur vervallen de eventuele resterende ritten.
 • Bij een abonnement van 1x per week bestaat de mogelijkheid om u 1x per week in te schrijven in een sportgroep waarvoor u een abonnement heeft afgesloten. Na deze week vervalt deze beurt.
 • Uw abonnement wordt automatisch verlengd per maand.
  Als u wilt stoppen met een van onze groepslessen dient u dit uiterlijk twee weken voor het einde van de cursus of het abonnement aan te geven.
 • Bij ziekte of langere afwezigheid is het mogelijk om uw abonnement tijdelijk te stoppen. Dit gebeurt in overleg met de administratie.
 • Deelname aan FysioSport of een andere vorm van sportgrroepen is voor eigen risico.
 • De maandelijkse tarieven, die wij vragen voor onze sportactiviteiten, zijn gebaseerd op een jaarabonnement, rekening houdend met vakanties en/of feestdagen.

In de sportzaal vragen wij u rekening te houden met het volgende:

 • Sportkleding en schoon sportschoeisel is verplicht.
 • Gebruik een handdoek op de apparaten.
 • Na gebruik van materiaal dient u deze te desinfecteren middels de daarvoor aanwezige hulpmiddelen in de oefenzaal.

Klachtenregeling:

Indien u klachten heeft verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk te melden bij de directie (eventueel via uw fysiotherapeut of de balie medewerker/administratieve kracht). Vervolgens zal de directie, binnen 3 werkdagen, contact met u opnemen en proberen de klacht op te lossen.

Meer informatie vindt u hier.

Privacy policy:

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische – en administratieve gegevens. Op deze registratie is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens, het recht op inzage  en het recht op correctie en verwijdering.

Lees hier onze complete privacy policy.

AVG-ok:

Ons centrum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en heeft dan ook het vignet AVG-OK ontvangen. Meer informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u hier.

Dataverzameling:

Ons Centrum is sinds 2021 een Stichting Keurmerk Fysiotherapie praktijk (SKF). Om deze kwaliteit te monitoren is een onderdeel van het Keurmerk de zogenaamde Dataverzameling. Hier vindt u de flyer betreffende dit onderwerp van het SKF.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Klik dan hier en neem contact met ons op!

Over Promove

Neem direct contact op