AVG-ok

Ons centrum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy geven we daarom ook heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ProMove houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en heeft dan ook het vignet AVG OK ontvangen.

Via onderstaande link komt u op een aparte pagina terecht waarop staat waar ons centrum allemaal aan voldoet.

AVG pagina ProMove

Dit betekent dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy:

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren


Als ProMove, bewegen & gezondheid zijn wij ten alle tijden verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor de volledigheid treft u hiernaast onze volledige AVG verklaring aan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Klik dan hier en neem contact met ons op!

Over Promove

Meer informatie: