Kwaliteit

ProMove streeft naar de hoogste kwaliteit binnen de fysiotherapie. Onder deze kwaliteit  vallen diverse onderstaand punten:

Keurmerk / Dataverzameling / QDNA Zorgkaart Nederland / Bedrijfshulpverlening

Keurmerk:

Sinds 1-1-2021 zijn we met ons centrum toegetreden tot het praktijkregister van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

SKF is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin doorlopend gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Daartoe faciliteert de SKF dataverzameling en het proces van ‘leren en verbeteren’.

Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

De voordelen van het deelnemen binnen de SKF zijn:

  • De praktijk onderscheidt zich als SKF deelnemer van andere praktijken
  • De praktijk werkt transparant aan het verbeteren van de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen
  • De praktijk heeft een eigen data dashboard waarmee de resultaten vergeleken kunnen worden met andere SKF praktijken
  • De praktijk komt in aanmerking voor betere overeenkomsten met veel zorgverzekeraars

De praktijk is vindbaar via de SKF zorgzoeker. Via de SKF houdt de praktijk de regie over de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. De praktijk is vindbaar voor collega-Keurmerkpraktijken.

Kwaliteit tot 2020:

In de afgelopen jaren werden er per verzekeraar specifieke eisen gesteld aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. In dat kader heeft de praktijk de afgelopen jaren verschillende programma’s doorlopen om aan deze eisen te voldoen.

Zo is de praktijk sinds 2008 HKZ gecertificeerd geweest. Deze certificering liep tot maart 2021. Verder hebben we met ons centrum deelgenomen aan diverse Plus audits, intervisiebijeenkomsten, etc., om de benodigde certificering te behouden.

Door deel te nemen aan de SKF zijn deze steeds wisselende eisen bij de meeste verzekeraars komen te vervallen.

Dataverzameling:

Ons centrum is sinds 2021 een Keurmerk Fysiotherapie praktijk. Om deze kwaliteit te monitoren is een onderdeel van het Keurmerk de zogenaamde Dataverzameling. U leest hier meer over in onderstaande brief van het Keurmerk.

QDNA:

ProMove maakt gebruik van QDNA om voortdurend de klanttevredenheid van ons centrum te monitoren. Cliënten van ons centrum ontvangen bij de afsluiting van hun behandelingen of na de 20e behandeling bij bijv. chronische klachten een uitnodiging om vragen middels QDNA te beantwoorden. We willen vragen of u hieraan wilt meewerken, zodat wij onze dienstverlening nog beter kunnen maken.

Zie hier onder onze actuele QDNA score:

Zorgkaart Nederland:

Zorgkaart Nederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. Het is de grootste ervaringswebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Mensen delen hier hun ervaringen met de zorg met elkaar. De website biedt je informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste bij jou past.

ZorgkaartNederland biedt je de gelegenheid om jouw zorgverlener en/of een zorgorganisatie (ziekenhuis, praktijk, zorgcentrum) te waarderen. Hiermee help je andere bezoekers die op zoek zijn naar een zorgverlener.

Meer info kunt u hier vinden

Onderstaand onze actuele zorgkaart Nederland score:

Bedrijfshulpverlening

Binnen ons centrum zijn alle medewerkers geschoold als bedrijfshulpverlener. Deze cursus wordt jaarlijks herhaald, zodat de medewerkers ook wat betreft hun kennis op niveau blijven.

De opleiding bestaat onder andere uit reanimatietraining, de toepassing van de AED bij de reanimatie en verder de eerste hulp bij diverse ongevallen en wonden. Ook wordt aandacht besteed aan hoe te handelen bij brand, aan het ontruimingsplan en aan andere aspecten rond de veiligheid van de bezoekers aan ons centrum.

Op al onze locaties is een AED aanwezig.

Ook wordt aandacht besteed aan hoe te handelen bij brand, aan het ontruimingsplan en aan andere aspecten rond de veiligheid van de bezoekers aan ons centrum.

Uiteraard is het vóórkomen van een calamiteit de belangrijkste taak van onze medewerkers. Zo bent u dus altijd in veilige handen tijdens de behandelingen en het sporten.

Over ons

Vragen?

Wilt u een vraag stellen of direct een afspraak maken met een van onze specialisten? Klik dan hier en neem contact met ons op!

Neem direct contact op