Gemeente Nieuwkoop

Via de Stichting VijverZorg is er regelmatig contact geweest en de Gemeente Nieuwkoop m.b.t. het  opzetten van een Wijk Samenwerkingsverband, het analyseren van de gezondheidssituatie per kern binnen de Gemeente en de rol van de fysiotherapeut daarin bv met betrekking tot het stimuleren van het bewegen voor ouderen. 

Daarnaast is er jaarlijks vanuit ons Centrum voor bewegen en gezondheid overleg m.b.t. de BuurtSportCoach regeling van waaruit een aantal door ons centrum georganiseerde bewegingsactiviteiten voor ouderen deels worden gefinancierd. Door de samenwerking is onze praktijk inmiddels een vast eerste aanspreekpunt geworden voor de Gemeente op het gebied van het bewegen en gezonde leefstijl. Zo hebben we momenteel ook zitting in een kerngroep die initiatieven vanuit de bevolking en sportverenigingen beoordeelt waarna subsidie kan worden verstrekt vanuit het Sport- of Vitaliteit Akkoord. Daarbij kunnen we ook laagdrempelig eigen initiatieven inbrengen.

Website gemeente Nieuwkoop

Samenwerkingspartners in het sociaal domein:

Contact