Valpreventie

Valpreventie

Bij valpreventie staat het voorkomen van vallen centraal. Binnen ons centrum is Paula Noordegraaf een gecertificeerd Otago valpreventie therapeut en biedt hiervoor diverse cursussen en begeleiding aan.

Elke 4 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valongeval. En dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als in maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.

Aanbod:

De valpreventie kent een laag, midden en hoog risiconiveau. Dit niveau wordt duidelijk door het afnemen van de valrisicotest.

  • Bij een laag risiconiveau is het belangrijk dat u uw sportieve activiteiten voortzet. Daarnaast krijgt u voorlichting over vallen en valpreventie. 
  • Bij een midden risiconiveau is het verstandig deel te nemen aan een valpreventie interventie en krijgt u voorlichting over vallen en valpreventie.
  • Bij een hoog risiconiveau is het belangrijk dat er op valrisicofactoren gescreend wordt en dat de valanalyse wordt uitgevoerd. Daarnaast is valpreventie advies op maat erg belangrijk. Hiervoor is het otago programma uitermate geschikt. 

Het programma is geschikt voor thuiswonende ouderen van 65 jaar die kwetsbaar zijn, die al eens gevallen zijn én moeite hebben met bewegen, lopen of balans houden.

Het Otago-oefenprogramma wordt op 2 verschillende manieren aangeboden, in een groep op locatie of individueel bij u thuis. 

Het thuis-programma duurt 12 maanden en bestaat uit:

  • 6x een huisbezoek van de fysiotherapeut
  • 11 telefonische afspraken

Het groepsprogramma in de praktijk duurt 12 weken en bestaat uit:

  • 2x per week 1 uur trainen

De oefensessies worden gestart met een korte warming-up, vervolgens worden er krachtoefeningen voor de benen gedaan, gevolgd door evenwichtsoefeningen. De sessies worden afgesloten met een cooling-down door middel van rekoefeningen. 

De vergoedingsstructuur van de valpreventie is nog niet volledig bekend bij de zorgverzekeraars. Informeer hier van te voren dus goed naar.

Vooralsnog lijkt het als volgt geregeld te worden:

  • Het laag- en midden risico loopt via de gemeente en het sociale domein. zal deels via de gemeente vergoed worden maar zal mogelijk wel een eigen bijdrage met zich meebrengen
  • Het hoog risico loopt op basis van verwijzing.  Een valpreventie cursus zal dan een vergoeding via de zorgverzekeringswet kennen.

Meer weten?

Heeft u vragen over valpreventie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met ons Centrum.

Contact

Deze specialisten helpen je graag verder:

Meer informatie: