ActiVite

ProMove heeft, onder andere, via ergotherapeut Lisa Bosman overleg gehad gericht op een betere samenwerking en eerdere doorverwijzing van cliënten vanuit de thuiszorg en wijkverpleging naar de fysiotherapie en ergotherapie.

De doelstelling is om meer bekendheid genereren bij de medewerkers van thuiszorgorganisatie ActiVite zodat sneller en effectiever gehandeld kan worden indien dit gewenst is.

Website activite

Samenwerkingspartners in het sociaal domein:

Contact