WSV WelZo Compleet

Ons Centrum maakt onderdeel uit van het nieuwe Wijksamenwerkingsverband (WSV) WelZo Compleet.

Het WSV houdt zich voornamelijk bezig met de zorg rondom de chronische zieken, specifiek met Diabetes, COPD / Astma, CVRM en Angst & stemmingsproblematiek. Dit WSV is een fusie van Stichting VijverZorg en Stichting Manus. Op de website van WelZo Compleet staat uitgebreidere informatie vermeld.

Het WSV houdt zich voornamelijk bezig met de zorg rondom de chronische zieken, specifiek met Diabetes, COPD / Astma, CVRM en Angst & stemmingsproblematiek.

Samenwerkingspartners in het sociaal domein:

Contact