WijdeZorg

In overleg is bekeken in hoeverre het bewegen een prominentere rol kan krijgen binnen de intramurale zorg. Daarnaast heeft onze praktijk de fysiotherapeutische zorg op de psychogeriatrische afdelingen in Nieuwkoop en Langeraar op zich genomen.

Doelstelling is het verzorgen van de fysiotherapeutische begeleiding van bewoners binnen de gesloten geriatrische afdelingen in Nieuwkoop en Langeraar. Daarnaast het hebben van korte lijnen met de verpleging/verzorging om snel beschikbaar te zijn voor behandeling of begeleiding door de fysiotherapeut of ergotherapeut.

Website WIJdezorg

Samenwerkingspartners in het sociaal domein:

Contact