Rijnland Schouder Netwerk

Het Rijnland Schouder Netwerk is een initiatief van de maatschap orthopedie van het Rijnlandziekenhuis en meerdere fysiotherapie praktijken in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.

Het doel van het netwerk is het verbeteren en transparant maken van de fysiotherapeutische zorg bij patienten met schouderklachten en na schouderoperaties.

Binnen de regio van het Rijnlandziekenhuis is er een selectie gemaakt van praktijken die deelnemen aan dit netwerk en bij de selectie is rekening gehouden met scholing en ervaring op het gebied van het behandelen van schouderklachten.

Auke Iwema en Roeland Hoogendoorn spelen een actieve rol binnen het netwerk.  Om de best mogelijke behandeling bij schouderklachten te kunnen bieden houdt dit netwerk zich onder andere bezig met scholing binnen het netwerk, uitwisselen van literatuur en kennis, beter afstemmen van de pre- en postoperatieve fysiotherapeutische zorg en wetenschappelijk onderzoek bij schouderaandoeningen.

Voor meer informatie over dit netwerk zie: www.rijnlandschoudernetwerk.nl