Chronisch Zorgnet

Claudicionet is overgegaan in Chronisch ZorgNet. Naast therapie voor mensen met claudicatio klachten wordt hier o.a. ook de zorg geregeld voor COPD, astma en hartaandoeningen. Sinds eind 2012 is onze praktijk aangesloten bij Chronisch Zorgnet / ClaudicatioNet en dat betekent dat patiënten met Claudicatio intermittens ofwel “ etalagebenen”  in Nieuwkoop terecht kunnen voor looptherapie.

Claudicatio intermittens is een aandoening waarbij mensen na een stukje lopen steeds even stil moeten staan om de pijn uit de benen te laten wegtrekken. De aandoening wordt veroorzaakt door een doorbloedingsprobleem in de benen als gevolg van slagaderverkalking ofwel atherosclerose. Door deze verkalking wordt het bloedvat steeds nauwer; de doorbloeding wordt steeds slechter en geleidelijk ontstaan er steeds meer klachten. Zo komen de eerste klachten bv tijdens inspanning zoals hardlopen terwijl op langere termijn gewoon wandelen een steeds groter probleem wordt.

Bij patiënten met claudicatio intermittens is aangetoond dat conservatieve behandeling, waarbij patiënten gestimuleerd worden veel te lopen, meestal leidt tot verbetering van de loopafstand. Uit alle onderzoeken die gedaan zijn  blijkt dat de maximale pijnvrije loopafstand na looptherapie duidelijk verbeterde (tot 210%). Het beste resultaat krijgt u als u begeleiding krijgt van een fysiotherapeut die is aangesloten bij Chronisch ZorgNet. Bij ons centrum wordt deze z.g. gesuperviseerde looptherapie begeleid door fysiotherapeute Froukje van der Waerden & Barrie Boonstra.

Een aantal zorgverzekeraars bieden voor deze looptherapie een uitgebreidere vergoeding omdat deze zorg bewezen goedkoper is dan behandeling in het ziekenhuis door bv operatief ingrijpen. Meer weten? Neem contact op ons centrum voor bewegen en gezondheid, Vijverhof 1 in Nieuwkoop. Bel 0172-575261 of stuur een mail via contact.

Kijk ook voor meer informatie op https://www.chronischzorgnet.nl/nl

Ook kunt u hier twee filmpjes bekijken over Etalagebenen.

Film 1: klik hier
Film 2: klik hier