MS Zorg Nederland

Een aantal fysiotherapeuten van ons centrum zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen. Multiple Sclerose (MS) is zo’n aandoening en sinds kort is de praktijk lid van het netwerk MS Zorg Nederland.

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen.

De leden van MS Zorg Nederland streven ernaar de meest optimale zorg denkbaar te realiseren voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Om dit doel te bereiken vormt MS Zorg Nederland niet alleen netwerken van gespecialiseerde zorgverleners met optimale onderlinge samenwerking maar verzorgt zij ook scholingen en trainingen van zorgverleners, ontwikkelt zij richtlijnen voor verbetering van de organisatie van zorg en stimuleert zij zelfmanagement. Zorg verleend door MS Zorg Nederland gekwalificeerde zorgverleners kenmerkt zich door:

 • betrouwbare zorg en begeleiding dichtbij huis
 • de juiste behandeling op het juiste moment;
 • hoge deskundigheid door de inzet van (lokale) MS-zorgverleners;
 • gemakkelijk contact leggen met zorgverleners;
 • streven naar snelle hulp, geen lange wachtlijsten;
 • vlotte verwijsprocedures;
 • veel aandacht voor preventie (het voorkomen van problemen);
 • van medische behandeling tot leren omgaan met een chronische ziekte;
 • goede samenwerking en afstemming tussen zorgverleners;
 • patiënten optimaal informeren bij het maken van keuzes.

 De rol van de fysiotherapeut in de behandeling van MS:

Regelmatig bewegen is goed voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid. Het kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar soms wel de gevolgen van de ziekte beperken. De fysiotherapeut kan helpen als dagelijks bewegen lastig wordt. De behandeling bestaat meestal uit voorlichting en oefentherapie. Voor MS-patiënten die (tijdelijk) aan een rolstoel of bed gebonden zijn, zijn ook andere behandelingen mogelijk. Een fysiotherapeutische behandeling bij MS kan zich richten op:

 • stijfheid bestrijden;
 • spieren en gewrichten beweeglijk houden;
 • spierkracht onderhouden;
 • pijnbestrijding;
 • zelfstandigheid in het dagelijks leven bevorderen;
 • een goede ademhaling houden of verbeteren;
 • adviezen over hulpmiddelen;
 • doorbloedingsproblemen voorkomen.

Als de MS stabiel is en er zijn klachten, dan duurt een behandeling meestal een paar weken of maanden. Meestal krijgt de patiënt dan ook een oefenschema mee voor thuis, bijvoorbeeld om beter te leren lopen. In een periode van verergering van de MS-klachten, kan de fysiotherapeut één of meer keren per week spieren en gewrichten soepel houden. Patiënten die gebonden zijn aan bed of rolstoel, kunnen ook thuis behandeld worden.

Omdat vermoeidheid een veel voorkomende klacht bij MS is, zal de  fysiotherapeut er goed op letten dat oefeningen niet extreem inspannend zijn. Uiteraard werkt de fysiotherapeut samen met andere specialisten zoals de ergotherapeut, de verpleegkundige of de logopediste.

Voor meer informatie of vragen over MS Zorg Nederland kunt u terecht op www.mszorgnederland.nl