Netwerken

Ons centrum neemt deel aan diverse netwerken binnen de fysiotherapie met als doel de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen te verbeteren. Door het delen van kennis, het gezamenlijk ontwikkelen van protocollen en het doen van onderzoek wordt getracht dit doel te verwezenlijken.

Contact

 

Contact