ZorgTopics zorgprogramma’s

ProMove werkt al een aantal jaar samen met Zorg 1. Sinds begin 2023 is Zorg 1 gefuseerd met Fysiotopics en gaan zij verder onder de naam: Zorgtopics. Zorgtopics heeft een aantal zorgprogramma’s ontwikkeld en enkele hiervan voert ons centrum uit, te weten: het zorgprogramma Lage rugpijn, nekpijn en schouderklachten worden actief ingezet.

Met zo’n programma “op maat” helpen we u de klachten te verminderen en terugkeer van de klachten te voorkomen. We kijken daarbij naar alle factoren die de rugklachten hebben veroorzaakt en in stand houden.

Behandeling op maat

Aan de hand van enkele specifieke vragen en testen beoordeelt de therapeut welke factoren voor u van belang zijn. Samen met u worden de doelstellingen geformuleerd.
Deze doelstellingen zijn altijd gericht op:

  • Het verminderen van de pijnklachten
  • Het verbeteren van uw lichamelijk functioneren
  • Het voorkomen van terugkeer van de klachten en wat u zelf hieraan kunt doen (zelfmanagement)

Afhankelijk van uw klachten wordt u ingedeeld in een profiel met een bijpassend licht, midden of uitgebreid programma. Bij deze indeling kijkt de therapeut wat het best passende programma voor u is om de genoemde doelen te behalen.

Complete begeleiding

De zorgprogramma’s bieden een mix van diverse behandelingen en soorten begeleiding. De therapeut gaat samen met u op zoek naar wat voor u het meest effectief is. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, doelen en wensen. Naast individuele behandelingen kunt u (groeps)trainingen en oefeningen krijgen, voorlichting en adviezen, of coaching met betrekking tot het juiste gebruik van uw gekwetste lichaamsdeel. Allemaal bedoeld om de belastbaarheid (wat uw lichaam aankan) af te stemmen op de belasting (wat u van uw lichaam vraagt).

Daarbij bieden we ook online/digitale begeleiding, zoals een online intake, digitale oefenprogramma’s, voorlichting documenten en dergelijke. Zo heeft u alle belangrijke informatie en oefeningen altijd digitaal bij de hand.

Online vragenlijsten

Om het eerste bezoek aan de fysiotherapeut zo efficiënt mogelijk te gebruiken, wordt u verzocht vóór het eerste bezoek een tweetal vragenlijsten in te vullen. Door dit digitaal te doen, komt de informatie direct in uw dossier te staan. Zo kan de fysiotherapeut zich alvast een beeld vormen van uw klachten en bent u minder tijd kwijt met het vraaggesprek.

Duurzaam resultaat

Aan het eind van het zorgprogramma heeft u er vertrouwen in dat u uw klachten onder controle kunt houden, zodat ze niet weer terugkeren. Dat was immers één van de doelstellingen. Met uw therapeut kunt u, na afloop van het programma, eventueel afspraken maken over nazorg, bijvoorbeeld via telefonisch contact of per e-mail.

Bij terugkeer van de klachten kunt u contact opnemen met uw therapeut. De therapeut kijkt dan of uw situatie is veranderd en wat er nodig is om alsnog de doelstellingen te behalen.

Vergoeding Zorgtopics zorgprogramma’s

Onze praktijk heeft overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars en de vergoeding van de behandeling van deze specifieke zorgprogramma’s valt onder de aanvullende verzekering. Ons centrum heeft afspraken gemaakt om voor de zorgverzekeraar  VGZ en Menzis  (en alle labels daarbij behorend)  deze programma’s uit te voeren.

Bij deze zorgverzekeraars heeft ieder programma (licht, midden of uitgebreid) een vaste prijs. Zo is er voor iedereen duidelijkheid over de kosten van de fysiotherapie. Als u voldoende aanvullend verzekerd bent bij één van deze maatschappijen, wordt het programma volledig vergoed.

Mochten dezelfde klachten na het programma toch terugkeren, dan worden deze binnen hetzelfde traject weer opgepakt onder de noemer ‘recidief’.
Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden, zoals:

U moet zich binnen een bepaalde termijn melden na de eindevaluatie:

  • Voor programma ‘licht’: binnen 6 maanden
  • Voor programma ‘midden’: binnen 12 maanden
  • Voor programma ‘uitgebreid’ binnen 12 maanden

Samenvattend

  • De zorgprogramma’s van Zorgtopics zijn een complete aanpak voor lage rugpijn, nekpijn en schouderklachten en bestaan uit een combinatie van fysiotherapeutische behandelingen, training, voorlichting, coaching, digitale informatie en begeleiding op afstand.
  • U heeft meer invloed op uw herstelproces omdat u samen met de fysiotherapeut aan de oorzaak van uw klachten werkt.
  • De zorgprogramma’s zijn altijd op maat en sluiten volledig aan op uw wensen en mogelijkheden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zorgprogramma’s van ZorgTopics of een afspraak maken? Neem dan contact op met ons Centrum.

Contact

Deze behandeling kan helpen bij de volgende klachten: