Trombose in het onderbeen

Symptomen, oorzaken en behandeling

Trombose in het onderbeen is een aandoening waarbij zich een bloedstolsel vormt in een diepe ader in het onderbeen. Dit kan leiden tot zwelling, pijn en andere complicaties. Als het stolsel los komt en zich naar de longen verplaatst, kan het een longembolie veroorzaken, wat een potentieel levensbedreigende situatie is.

Anatomie van het onderbeen:

Het onderbeen bestaat uit verschillende botten, spieren en bloedvaten. De belangrijkste bloedvaten in het onderbeen zijn de slagaders die zuurstofrijk bloed naar de benen en voeten brengen en de aders die zuurstofarm bloed terug naar het hart brengen. De diepe aderen bevinden zich dieper in het weefsel dan de oppervlakkige aderen.

Oorzaak en ontstaanswijze:

Trombose in het onderbeen kan in verschillende fasen voorkomen, afhankelijk van de omvang van het bloedstolsel en de symptomen die zich voordoen. Het kan zich ook voordoen als een acute of chronische aandoening. Acute trombose is een plotselinge en ernstige vorm van de aandoening, terwijl chronische trombose een langzaam ontwikkelende vorm is die zich over een langere periode ontwikkelt.

Klachten en verschijnselen, symptomen:

De symptomen van trombose in het onderbeen zijn onder meer pijn, zwelling, roodheid en warmte in het getroffen gebied. In sommige gevallen kan er ook sprake zijn van veranderingen in de huidskleur en -textuur, evenals zichtbare aderen. Andere mogelijke symptomen zijn kortademigheid, snelle hartslag en flauwvallen.

Behandeling:

De behandeling van trombose in het onderbeen hangt af van de ernst van de aandoening en de gezondheid van de patiënt. De behandeling van trombose in het onderbeen kan worden onderverdeeld in twee hoofdgebieden: medische behandeling en fysiotherapie.

Medische behandeling:

Bij de medische behandeling van trombose in het onderbeen wordt doorgaans een combinatie van medicijnen gebruikt, zoals anticoagulantia (bloedverdunners), om de vorming van bloedstolsels te voorkomen of te verminderen. Deze medicijnen kunnen in pilvorm of via een injectie worden toegediend. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de bloedstolsels mechanisch te verwijderen, bijvoorbeeld door middel van trombolyse (medicijnen direct in de bloedstolsel spuiten) of een trombectomie (operatieve verwijdering van een bloedstolsel).

Fysiotherapie:

De behandeling bij de fysiotherapeut wordt altijd per individu bekeken. Bij elke patiënt spelen er namelijk andere factoren mee. Ook bij trombose verschilt de aanpak van persoon tot persoon.

Bij een bezoek aan de fysiotherapeut wordt eerst, middels een intakegesprek, de klacht in kaart gebracht. Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt welke factoren er allemaal een rol spelen. Daarna volgt lichamelijk onderzoek, waarna de klacht verder bekeken / onderzocht wordt. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en zal de therapeut uitleg geven over de klacht, prognose en factoren die van invloed zijn.

Fysiotherapie kan een belangrijk onderdeel zijn van de behandeling van trombose in het onderbeen. Door middel van oefeningen en beweging kan de bloedcirculatie worden verbeterd en kan de kans op complicaties zoals oedeem (vochtophoping) en post-trombotisch syndroom (PTS) worden verminderd. Ook het gebruik van compressiekousen kan helpen om zwelling te verminderen en de bloedcirculatie te verbeteren.

Herstel:

Het herstel van trombose in het onderbeen kan enkele weken tot enkele maanden duren, afhankelijk van de ernst van de aandoening. Het is belangrijk om de medicatie voorgeschreven door de arts te blijven gebruiken en de instructies van de fysiotherapeut op te volgen om het herstelproces te ondersteunen. Het is ook belangrijk om regelmatig te bewegen en activiteiten te vermijden die de bloedstroom belemmeren, zoals langdurig zitten of staan.

Als de trombose in een vroeg stadium wordt ontdekt en behandeld, is het mogelijk dat er geen blijvende schade optreedt. Echter, bij chronische trombose kunnen er blijvende veranderingen optreden in de bloedvaten en het weefsel, zoals PTS. Het is daarom belangrijk om een vroege diagnose en behandeling te krijgen om complicaties te voorkomen en het herstel te bevorderen.

Maak een afspraak

Pijn door trombose van het onderbeen is met doelgerichte fysiotherapie vaak goed te verlichten. Maak een afspraak met een van onze specialisten.

Contact

De volgende therapieën kunnen u helpen: