BPPD

Alles over BPPD

Benigne paroxismale positieduizeligheid (BPPD) is een aandoening waarbij korte maar heftige draaiduizeligheid optreedt bij verandering van de hoofdpositie. Benigne betekent “goedaardig/ongevaarlijk” en paroxismale staat voor “in aanvallen optredend”. Dit wordt veroorzaakt doordat kleine kristallen in het binnenoor (het evenwichtsorgaan) in een van de halfcirkelvormige kanalen terechtkomen.

Ondanks dat de aandoening goedaardig is, kunnen de klachten zorgen voor ernstige beperkingen en bij ouderen neemt het valrisico ernstig toe. .

Oorzaak en ontstaanswijze:

Het binnenoor bestaat uit drie halfcirkelvormige kanalen die helpen bij het handhaven van het evenwicht. Elk kanaal bevat een vloeistof en kleine haartjes die bewegen wanneer het hoofd beweegt. Dit stuurt signalen naar de hersenen om de positie van het hoofd en het lichaam te bepalen. De kristallen verstoren de signalen die naar de hersenen gestuurd worden en veroorzaken duizeligheid.

Wat dit precies veroorzaakt is niet altijd duidelijk maar het kan ontstaan door een infectie, een hoofdtrauma, langdurige bedrust of na een operatie aan het oor.

Klachten en verschijnselen, symptomen

De meest voorkomende symptomen van BPPD zijn plotselinge, heftige draaiduizeligheid bij verandering van hoofdpositie, zoals bijvoorbeeld bij het opstaan uit bed, omhoog kijken, bukken of omdraaien. Deze symptomen duren meestal niet langer dan een minuut. Andere symptomen kunnen zijn: misselijkheid, braken, onzekerheid bij het lopen en het gevoel hebben dat de wereld om je heen draait.

Behandeling en herstel:

De behandeling bij de fysiotherapeut wordt altijd per individu bekeken. Bij elke patiënt spelen er namelijk andere factoren mee. Ook bij Costochondritis  verschilt de aanpak van persoon tot persoon.

Bij een bezoek aan de fysiotherapeut wordt eerst, middels een intakegesprek, de klacht in kaart gebracht. Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt welke factoren er allemaal een rol spelen. Daarna volgt lichamelijk onderzoek, waarna de klacht verder bekeken / onderzocht wordt. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en zal de therapeut uitleg geven over de klacht, prognose en factoren die van invloed zijn.

Het herstel van BPPD kan variëren, afhankelijk van de oorzaak en de individuele patiënt. De meeste mensen (60%) herstellen vanzelf van de klachten binnen 4 weken. Omdat de duizeligheid ernstig kan beperken, kan leiden tot valgevaar en/of bewegingsangst en een percentage niet spontaan hersteld wordt meestal toch een behandeling ingezet. Daarbij is de behandeling zeer effectief op korte termijn (90% hersteld) en er zijn weinig tot geen risico’s aan verbonden. De fysiotherapeut kan helpen bij de behandeling BPPD.

Afhankelijk van het kanaal wat betrokken is, kan de therapeut verschillende zogeheten “repositiemanoeuvres” uitvoeren. De kristallen worden door de manoeuvre weer teruggebracht naar een positie waar de kristallen geen invloed meer hebben op het evenwichtsorgaan. De Epley manoeuvre wordt het meest gebruikt. De behandeling kan in eerste instantie de klachten juist opwekken maar na 1-3x herhalen zullen de klachten afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. Meestal is een aantal behandelingen al voldoende. Uw therapeut kan u adviseren om thuis aanvullende oefeningen te doen.

In sommige gevallen wordt medicatie voorgeschreven. De medicijnen onderdrukken de misselijkheid die optreedt tijdens de aanvallen. Soms gebeurt dit vooraf op de behandeling om de bijwerkingen van de manoeuvre te verminderen. In zeldzame gevallen wordt een operatie uitgevoerd.

Het is belangrijk om te weten dat BPPD terug kan komen, zelfs na succesvolle behandeling. In dat geval kan dezelfde behandeling opnieuw worden toegepast.

Wilt u weten of wij iets voor uw klachten kunnen betekenen, neem dan contact op!

Neem contact op

BPPD kan erg vervelend zijn. Uw fysiotherapeut kan de klachten helpen verlichten.

Contact

De volgende therapieën kunnen u helpen: