Gekneusde of gebroken rib

Alles wat je moet weten over gekneusde of gebroken ribben

De borstwervelkolom bestaat uit 12 wervels met aan elke wervel aan beide zijde een rib. Totaal heeft het lichaam dus 24 ribben. Deze ribben spelen een belangrijke rol bij de ademhaling en geven tevens bescherming voor de longen. Bij een gekneusde of gebroken rib, ook wel ribcontusie of ribfractuur, zijn 1 of meerdere ribben beschadigd.

Oorzaak en ontstaanswijze:

Een gekneusde rib is een blessure waarbij het weefsel rondom 1 of meerdere ribben beschadigd is door een klap of val, zonder dat de ribben gebroken zijn. Een gebroken rib is wanneer een of meer ribben volledig gebroken zijn als gevolg van een trauma of letsel.

Er zijn verschillende soorten rib blessures, waaronder:

 • Gekneusde ribben: het weefsel rond de ribben is beschadigd, maar niet gebroken.
 • Gebroken ribben: een of meer ribben zijn volledig gebroken.
 • Gebarsten ribben: een rib is gebarsten, wat betekent dat er een kleine scheur in het bot zit.

Heel soms komt het voor dat een gebroken rib de longen beschadigt en in zeer ernstige gevallen een klaplong kan geven.

Klachten en verschijnselen symptomen:

Symptomen van een gekneusde of gebroken rib kunnen zijn:

 • Pijn bij ademhalen of bewegen
 • Pijn of gevoeligheid in het getroffen gebied
 • Blauwe plekken, zwelling of roodheid
 • Moeilijkheden met ademhalen of kortademigheid
 • Een knappend of krakend gevoel bij bewegen
 • Vermoeidheid of duizeligheid
 • Pijn die erger wordt bij hoesten of niezen
 • Mogelijk is de vorm van de borstkas wat veranderd.

Behandeling en herstel:

De behandeling bij de fysiotherapeut wordt altijd per individu bekeken. Bij elke patiënt spelen er namelijk andere factoren mee. Ook bij een gebroken of gekneusde rib verschilt de aanpak van persoon tot persoon.

Bij een bezoek aan de fysiotherapeut wordt eerst, middels een intakegesprek, de klacht in kaart gebracht. Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt welke factoren er allemaal een rol spelen. Daarna volgt lichamelijk onderzoek, waarna de klacht verder bekeken / onderzocht wordt. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en zal de therapeut uitleg geven over de klacht, prognose en factoren die van invloed zijn.

In de meeste gevallen herstelt een gekneusde of gebroken rib vanzelf binnen 4 tot 6 weken maar in de eerste periode kan deze klacht wel veel pijn doen. Naast rust kan fysiotherapie kan dan helpen bij het herstel van rib blessures, bijvoorbeeld door de ribben steun te geven middels taping. Ook het doen van ademhalingsoefeningen is dan verstandig.

Nadat de eerste ernstige klachten achterwege zijn kan er gekeken naar verder herstel. Hierbij kan het soms zinvol zijn te kijken naar de mobiliteit van de borstwervelkolom en naar andere (spier)klachten.

Oefeningen of behandeling gericht op deze klachten kan soms wenselijk zijn.  Wilt u weten of wij iets voor uw klachten kunnen betekenen, neem dan contact op!

Maak een afspraak

Een gekneuse of gebroken rib is erg vervelend. Vaak zijn de klachten goed te verminderen met gerichte fysiotherapie. Maak een afspraak voor de mogelijkheden.

Contact

De volgende therapieën kunnen u helpen: